CDW at Folkemødet 2023

CDW at Folkemødet 2023

About the event

When
Thursday, June 15, 2023 9:00 AM - Saturday, June 17, 2023 9:00 PM

Where
Folkemødet på Bornholm

På Folkemødet 2023 kan du møde CDW til både paneldialog i Højskolernes telt og pop-events på pladsen.

 

Paneldialog: Digitalt medborgerskab i skyggen af den digitalt indfødte

I den offentlige debat om velfærdsstatens digitalisering kaldes de unge ofte for “de digitalt indfødte”, fordi de - i modsætning til f.eks. ældre og handikappede - formodes sjældnere at støde panden mod den offentlige mur online.

Men man har ikke let ved at søge boligstøtte eller navigere alle livets udfordrende situationer, bare fordi man er god til Fortnite eller kører streaks på Snapchat. Erfaringer med specifikke teknologier i konkrete sammenhænge kan ikke altid bare overføres til andre teknologiske kontekster.

Derfor spørger vi: Hvilke konsekvenser har det for den enkelte (unge) borger, når de ikke har den fornødne baggrundsviden og erfaring til trygt at navigere i de tilbud og krav, som det offentlige byder på? Kan man forventes at have styr på alt, bare fordi man er vokset op i en digitaliseret verden? Og hvad har de unge brug for, for at kunne udfylde deres rolle som medborgere i et digitaliseret samfund?

Paneldeltagere:

  • Søren Skaarup, post.doc., Center for Digital Velfærd på IT-Universitetet
  • Tomáš Vlk, lærer på Krogerup Højskole og leder af Kritik Digital
  • Oliver Anton Lunow, projektleder i Ungdomsbureauet
  • Louise Holck, direktør i Institut for Menneskerettigheder
  • Samt en politiker, som vi endnu ikke kan løfte sløret for

Praktisk information:

Hvor: FM23, Højskolernes Telt, A9

Hvornår: Torsdag d. 15. juni, kl. 15:00

Hvem: Paneldialogen præsenteres i samarbejde med Krogerup Højskole