Atriumboks smal

Academic Onboarding

The KDDIT programme is an academic, research based programme and as such, you will be expected to read research papers and undertake critical literary analysis, do independent research and write academic reports based on theory and methods both in Danish and in English.

As KDDIT students come from very diverse educational backgrounds, we know that some of you struggle with one or more aspects of this, we have set up a few things to help you out.  


Reading academic texts

Aarhus University has a great site on strategies for reading a lot of academic texts. Find it here: https://studypedia.au.dk/haandter-pensum/laesestrategier


Writing academic papers

At KDDIT, you will also write academic papers and reports. Here are two resources which may be helpful

  1. Bogen ‘Den gode opgave’ indeholder kapitler om hvordan man finder frem til en problemformulering, søger litteratur og bruger kilder, strukturer en opgave, argumenterer og skriver klart, samt skriveprocessen. Bogen indeholder mange eksempler fra universitetsopgaver afleveret på forskellige universitetsuddannelser.

    Den gode opgave - håndbog i opgaveskrivning på videregående uddannelser (Rienecker, L. & P. S. Jørgensen, Samfundslitteratur, 2012
  2. Scribo er et interaktivt værktøj designet til at understøtte processen med at skrive en selvstændig opgave. Hovedfokus er på vigtigheden af at arbejde sig frem til en brugbar problemformulering og sammenhængen mellem den og litteratursøgningen.

    Scribo – problemformulerings- og litteratursøgningsværktøj (Rienecker, L. & G. Bay, Samfundslitteratur, 2014)

Please always refer to ITU Student and the course outlines for which rules and expectations apply to the individual course. If in doubt, ask your teacher or supervisor.

Other academic skills
Check out the ITU Career and Study Guidance site for Study Skills tips and tricks.