Atriumboks smal

Welcome from your programme - BSc in Digital Design and Interactive Technologies

Velkommen!

Velkommen til IT-Universitetets bacheloruddannelse i Digital Design og Interaktive Teknologier. 

Velkommen til en uddannelse, der giver jer mulighed for at fordybe jer i, hvordan vi kan designe og bygge teknologi, hvordan vi kan forstå teknologi, og hvordan vi kan forholde os kritisk til teknologi. 

I er blevet optaget på en uddannelse, der er populær og hvor vi hvert år - og specielt i år - har fået mange kvalificerede ansøgere. Vi glæder os derfor meget til at komme i gang med undervisningen og til at arbejde sammen med jer. 

Vores ambition er både at uddanne studerende til at kunne fortsætte på en kandidatuddannelse - og samtidig give jer de relevante kvalifikationer til et fremtidigt arbejde. Vi arbejder derfor med mulige arbejdstagere fra virksomheder og offentlige institutioner, så vi sammen hele tiden kan afstemme og udvikle uddannelsen i forhold til hvad der er aktuelt og bliver efterspurgt på arbejdsmarkedet både i Danmark og i resten af verden. 

På uddannelsen vil I derfor lære, hvordan vi kan forstå menneskers brug af teknologi, hvordan teknologi påvirker vores liv - og hvordan vi kan designe nye eller bedre teknologiske løsninger, der kan hjælpe mennesker i forskellige situationer i en verden, der er i konstant forandring. 

Som ny studerende på en videregående uddannelse vil I opdage, at der er mange ting, som er anderledes i måden at lære på. Her er engagement og ansvar for egen læring centralt for at kunne få et godt udbytte af uddannelsesforløbet. Her vil I møde undervisere med et højt fagligt engagement, der igennem deres undervisning vil støtte jer i dette. Samtidig gør vi specielt på det første år meget ud af, hvad det indebærer at studere på en videregående uddannelse. 

Til sidst vil jeg nævne, at på vores uddannelse i Digital Design og Interaktive Teknologier er det kreative, udforskende og eksperimenterende centralt for den måde vi underviser og arbejder på i projekter. For at kunne udvikle sig her, er det vigtig også at turde tage chancer i de processer og fejle - og nogen gange fejle mange gange. I vil lære sammen med os, hvordan vi reflekterer over og lærer af fejlene. I vil møde en uhøjtidelig og imødekommende omgangstone, der netop skal give grobund for at jeres kreativitet og nysgerrighed kan udfolde sig. 

Det første semester skal give jer en introduktion og et godt grundlag for resten af uddannelsen. Det er gennem de tre følgende kurser:

  • Digital Design og Interaktive Teknologier – introduktion
  • Interaktionsdesign: Kernebegreber og perspektiver
  •  Introduktion til Programmering

Velkommen til ITU og BDDIT. 

Jeg glæder mig til at møde jer.

Signe Louise Yndigegn
Linjeleder, BSc Digital Design og Interaktive Teknologier