Atriumboks smal

Welcome from your programme - BSc in Digital Design and Interactive Technologies

Juli 2021

Velkommen!

Velkommen på IT-Universitetets bacheloruddannelse i Digital Design og Interaktive Teknologier. Vi har hvert år mange ansøgere - langt over hvad vi kan optage - og vi er glade for, at du nu er en af de kvalificerede studerende, som vi kan byde velkommen. Gennem de foregående år har vi samlet erfaringer fra både studerende, undervisere og aftagere, som har bidraget til løbende justeringer. Vi har også de forrige år gennemgået en større revision af uddannelsen, for at opdatere og tilpasse den til nye behov på arbejdsmarkedet og i samfundet, således at du nu kan glæde dig over en endnu mere spændende version af uddannelsen.

Uddannelsens ambition er at give dig kvalifikationer, der vil være efterspurgte på fremtidens arbejdsmarked i Danmark og resten af verden, og desuden vil gøre dig i stand til at forholde dig kritisk, konstruktivt og innovativt til digital design og interaktive teknologier. Vi ved, at du har en dyb interesse for nye strømninger inden for digitale teknologier, internet, design, digitale medier og kultur. Den interesse har vi også. Og vi glæder os til at dele den med dig.

IT-Universitetet har altid haft store forventninger til de studerende, der vælger at tage deres uddannelse hos os. Og vi regner naturligvis også med, at du har store forventninger til IT-Universitetet. Vores uddannelse er intensiv, og den vil kræve en koncentreret indsats hele vejen. Undervisningen med lektioner og øvelser er typisk skemalagt fire dage om ugen. Den tillid, du har vist os ved at vælge bacheloruddannelsen i Digital Design og Interaktive Teknologier på IT-Universitetet, bestræber vi os efter bedste evne på at leve op til. Du vil komme til at møde undervisere med et højt fagligt engagement. Du vil komme til at møde studiekammerater, som er lige så dygtige, som du selv er. Og du vil komme til at møde en uhøjtidelig og imødekommende omgangstone, der giver grobund for, at din kreativitet og nysgerrighed kan folde sig ud.

Som ny studerende på en videregående uddannelse, vil der være mange ting, som er anderledes for dig i måden at lære på. Derfor gør vi i det første semester ekstra meget ud af, hvad det indebærer at studere på en videregående uddannelse. Vi forventer, at du i høj grad tager et ansvar for egen læring. Dit udbytte af uddannelsesforløbet sker i tæt samspil mellem dit eget engagement og de undervisningsforløb, vi tilrettelægger.

På dit første semester skal du følge tre kurser:

    Digital Design og Interaktive Teknologier – introduktion
    Interaktionsdesign: Kernebegreber og perspektiver
    Introduktion til Programmering

Jeg glæder mig til at møde dig.

Vel mødt,
Jörn Christiansson
Linjeleder, BSc Digital Design og Interaktive Teknologier