Online Åbent Hus for Master i it-ledelse 2022

Online Åbent Hus for Master i it-ledelse 2022

Deltag i vores Åbent Hus for ITU’s Masteruddannelse i it-ledelse online onsdag d. 2. februar 2022 fra kl. 16:00 - 17:00.

About the event

When
Wednesday, February 2, 2022 4:00 PM - Wednesday, February 2, 2022 5:00 PM

Where

Eventet bliver afholdt på Zoom. IT-Universitetet har en licens til Zoom, som vores IT-afdeling vurderer som sikker. Du kan downloade Zoom forud for eventet her.

Tilmelding

Tilmeld dig arrangementet her.

I forbindelse med din tilmelding sender vi dig mødelink samt nærmere information. 

Langsigtet digital transformation stiller krav til ledere på alle niveauer – både i private og offentlige organisationer. Til Åbent Hus for Master i it-ledelse kan du få inspiration til videreuddannelse inden for it-ledelse og blive klogere på de mest efterspurgte ledelseskompetencer til at drive digital transformation.

Oplægsholdere  
Åbent Hus byder på faglige indlæg fra både universitet og industrien, og blandt oplægsholderne er undervisere, en alumne fra Master i it-ledelse og vejledere fra ITU Efteruddannelse.  

Alumne fra Master i it-ledelse, Thomas Kastrup
Hør Thomas Kastrup fortælle om uddannelsens praksisnære udbytte og betydning for hans arbejde i dag. Thomas Kastrup er Lead Enterprise Innovation & Technology Architect i Ørsted og alumne fra Master i it-ledelse. Sammen med sit team udforsker og arbejder han med nye teknologier og digital transformation i Ørsted. Læs meget mere om Thomas Kastrups arbejde med innovation hos Ørsted her.

Linjeleder for Master i it-ledelse, Lars Rune Christensen
Lars Rune Christensen, der er linjeleder for Master i it-ledelse, vil fortælle om uddannelsens faglige indhold og forskningsmæssige forankring. Lars Rune Christensen er lektor på IT-Universitetet, og hans forskning kredser om it i organisatorisk praksis samt indfrielse af FN’s verdensmål igennem brug af informationsteknologi. Du kan læse mere om Lars Rune Christensens forskning her.

Adjunkt ved Institut for Business IT, Louise Harder Fischer
Du kan også høre adjunkt ved Institut for Business IT og kerneunderviser på uddannelsen, Louise Harder Fischer, om hendes videnskabelige arbejde med forandringsledelse og valgfaget Forandringsledelse og implementering. Louise Harder Fischer er ph.d. i it-ledelse og adjunkt i digital transformation og haft leder- og konsulentjobs i industrien. Du kan læse mere om Louise Harder Fischers forskning her.  

Program for eftermiddagen (cirkatider):

16.00 – 16.05: Velkomst ved Liselotte Lagerstedt, ITU Efteruddannelse

16.05 – 16.20: Oplæg om Master i it-ledelse ved Lars Rune Christensen, linjeleder for Master i it-ledelse. Oplægget vil give en indføring i uddannelsens opbygning og faglige indhold og have fokus på studieturen, personlig udvikling og netværksaktiviteter som bærende elementer på uddannelsen

16.20 – 16.35: Alumneoplæg om masteruddannelsens udbytte og arbejde med digital transformation ved Thomas Kastrup, Lead Enterprise Innovation & Technology Architect i Ørsted

16.35 – 16:45: Oplæg om forandringsledelse og valgfaget Forandringsledelse og implementering ved Louise Harder Fischer, adjunkt ved Institut for Business IT og underviser på uddannelsen.

16.45 – 16.50: Afsluttende oplæg om ansøgning, adgangskrav m.m. ved ITU Efteruddannelse.  

16.50 - 17.00: Q&A og tak for i dag.

Vi glæder os til at se dig.

{Om Master i it-ledelse}