Valgdebat på ITU: Europas digitale fremtid

Valgdebat på ITU: Europas digitale fremtid

I anledning af det forestående valg til Europa-Parlamentet inviterer IT-Universitetet i København til politisk debat om Europas digitale fremtid.

About the event

When
Tuesday, May 28, 2024 3:00 PM - Tuesday, May 28, 2024 4:00 PM

Where
IT-Universitetet i København
Auditorium 0

Hvilken rolle skal EU spille i den digitale tidsalder?

Det er emnet, når IT-Universitetet inviterer til debat i anledning af Europaparlamentsvalget den 9. juni.

Sammen med veloplagte kandidater stiller vi skarpt på EU-debattens digitale dilemmaer.

Og der er nok at tage fat på. For digitale perspektiver gennemsyrer tidens store politiske spørgsmål – fra kunstig intelligens til klima og sikkerhed.

Lad os derfor se på EU-debatten gennem digitaliseringens linse. Hvad er kandidaternes syn på Europas digitale fremtid?

Panelet vil bestå af:

- Frederikke Hellemann (Enhedslisten)
- Kristine Amalie Rostgård (SF)
- Magnus Barsøe (S)
- Sigrid Friis (R)
- Tobias Marney (M)
- Torsten Laksafoss Holbek (V)
- Helle Laursen Petersen (K)
- Martin Sibast Laugesen (LA)

Ordstyrer: Therese Moreau, techjournalist og alumne fra ITU

AI, grøn omstilling og digital suverænitet

Debatten vil fokusere på tre emner.

1. KLAR TIL KUNSTIG INTELLIGENS?
Den eksplosive udvikling inden for kunstig intelligens og andre digitale teknologier har potentiale til at skabe vækst og innovation, men rummer også trusler og svære dilemmaer. Hvad kan EU gøre for at sikre en ansvarlig udvikling, hvor vi både beskytter borgere og høster teknologiens gevinster?

2. DIGITAL GRØN OMSTILLING
Digitalisering er et afgørende redskab i den grønne omstilling af samfundet. Ved hjælp af dataanvendelse og ny teknologi kan man skabe mere effektiv ressourceanvendelse og hjælpe samfundet med at tilpasse sig klimaforandringer.

Hvad kan EU gøre for at udnytte digitaliseringens grønne potentiale, fra grøn energi til smartere byer og klimaforskning? Og hvordan sikrer vi, at teknologien selv bliver grøn og ikke ender med at udlede mere, end den gavner?

3. EUROPAS DIGITALE SUVERÆNITET
I en højspændt verdenssituation med krig på Europas dørtærskel og øget usikkerhed om alliancer og forsyningskæder er det oplagt at spørge: Er Europa overhovedet herre i eget hus?

På det digitale område er vi i stigende grad afhængige af teknologier, som udvikles uden for Europa, og infrastruktur under andre landes kontrol. Hvad betyder det for Europas sikkerhed, og hvad kan vi gøre for at sikre øget kontrol og selvbestemmelse?

Vi glæder os til at tage debatten!

Om arrangementet

Valgdebatten er blevet til i samarbejde mellem IT-Universitetet og ITU Student Council. Arrangementet er gratis og åbent for alle.

Arrangementet finder sted i Auditorium 0 og vil desuden blive livestreamet på IT-Universitetets facebookside.

Efter debatten vil der blive serveret en gratis forfriskning i atrium.